Кога давате придонес, создавате нови традиции кои ќе траат цел живот. Секој ќе може да го види вашето влијание со секој чекор на нашите тркачи.

Ајде да придонесеме и да го оддржуваме нашето општество, нашиот град – заедно!

 

e-mail: [email protected]
контакт: +389 70 210 520

Поддржувачи, соработници Superior Runs 2023

Подржувачи соработници и коорганизатори