СТАРТЕН ПАКЕТ

– Еко торбица
– Памучна маичка
– Стартен број
– Финишер медал 
– Освежителни станици на патеката
– Осигурување при повреда/незгода
– Подароци од спонзорите
– Купон за храна
– Бесплатни фотографии Pic2Go

ДАТУМ: 21.04.2024
ВРЕМЕ: 10:00ч
МЕСТО: ШТИП

СТАРТЕН ПАКЕТ

– Еко торбица
– Dri-FIT маичка
– Стартен број
– Финишер медал
– Освежителни станици на патеката
– Осигурување при повреда/незгода
– Подароци од спонзорите
– Купон за храна
– Бесплатни фотографии Pic2Go

ДАТУМ: 21.04.2024
ВРЕМЕ: 10:00ч
МЕСТО: ШТИП

ДАТУМ: 21.04.2024
ВРЕМЕ: 10:00ч
МЕСТО: ШТИП

ДАТУМ: 21.04.2024
ВРЕМЕ: 10:00ч
МЕСТО: ШТИП

ПРИЈАВА

1
+
700,00 ден
10К1
+
900,00 ден

Информација за наплата

Цена на котизација

Продукт Меѓузбир
5К  × 1 700,00 ден
Меѓузбир 700,00 ден
Вкупно 700,00 ден
  • Плаќање со платежна картичка