• Секој учесник е лично одговорен за одлуката согласно неговата физичка состојба да учествува / ја заврши целата далечина на трката, односно 5км, 10км – соодветно за која е пријавен.
  • Секој учесник е согласен дека правата за употреба на името, гласот, фотографијата или видео материјалот му припаѓаат на организаторот, вклучително и сите видови рекламирање на радио, ТВ и Интернет и други комерцијални активности на организаторот.